Search

Felix

Sort by
View as Grid List

«Purina Felix» իշխանի մսով

Քաշը՝ 85գ: Կեր կատուների համար՝ իշխանի մսով, դոնդողի մեջ:
340֏ 320֏

«Purina Felix» չոր կեր չափահաս կատուների համար ( 1.3 կգ )

Ամբողջական սնունդ չափահաս կատուների համար խրթխրթան կրոկետների և փափուկ կտորների համադրություն Վիտամիններ և հանքանյութեր՝ ամուր ատամների և ոսկորների, ինչպես նաև մարմնի լավ պաշտպանվածության և բարձր կենսունակության համար Տաուրին` տեսողության և սրտի օպտիմալ աշխատանքի համար Հիմնական ճարպաթթուներ՝ փայլուն մաշկի և փայլուն մորթի համար։ 1,3 կգ
3900֏

«Purina Felix» չոր կեր չափահաս կատուների համար ( 200 գ )

Ամբողջական սնունդ չափահաս կատուների համար խրթխրթան կրոկետների և փափուկ կտորների համադրություն Վիտամիններ և հանքանյութեր՝ ամուր ատամների և ոսկորների, ինչպես նաև մարմնի լավ պաշտպանվածության և բարձր կենսունակության համար Տաուրին` տեսողության և սրտի օպտիմալ աշխատանքի համար Հիմնական ճարպաթթուներ՝ փայլուն մաշկի և փայլուն մորթի համար։ 200 գ
880֏

«Purina Felix» չոր կեր չափահաս կատուների համար ( 600 գ )

Ամբողջական սնունդ չափահաս կատուների համար խրթխրթան կրոկետների և փափուկ կտորների համադրություն Վիտամիններ և հանքանյութեր՝ ամուր ատամների և ոսկորների, ինչպես նաև մարմնի լավ պաշտպանվածության և բարձր կենսունակության համար Տաուրին` տեսողության և սրտի օպտիմալ աշխատանքի համար Հիմնական ճարպաթթուներ՝ փայլուն մաշկի և փայլուն մորթի համար։ 600 գ.
2200֏

«Purina Felix» սաղմոնի մսով

Քաշը՝ 85գ: Կեր կատուների համար՝ սաղմոնի մսով, դոնդողի մեջ:
340֏ 320֏

«Purina Felix» գառան մսով

Քաշը՝ 85գ: Կեր կատուների համար՝ գառան մսով, դոնդողի մեջ:
340֏ 320֏

«Purina Felix» հավի մսով

Քաշը՝ 85գ: Կեր կատուների համար՝ հավի մսով, դոնդողի մեջ:
340֏ 320֏

«Purina Felix» հավի մսով և լոլիկով

Քաշը՝ 85գ: Կեր կատուների համար՝ հավի մսով և լոլիկով, դոնդողի մեջ:
340֏ 320֏

«Purina Felix» հավի մսով ձագերի համար

Քաշը՝ 85գ: Կեր կատուների ձագերի համար՝ հավի մսով, դոնդողի մեջ:
340֏ 320֏

«Purina Felix» հնդկահավի մսով

Քաշը՝ 85գ: Կեր կատուների համար՝ հնդկահավի մսով, դոնդողի մեջ:
340֏ 320֏

«Purina Felix» հնդկահավի մսով և բեկոնի սոուսով

Քաշը՝ 85գ: Կեր կատուների համար՝ հնդկահավի մսով և բեկոնի սոուսով։
340֏ 320֏

«Purina Felix» նապաստակի մսով

Քաշը՝ 85գ: Կեր կատուների համար՝ նապաստակի մսով, դոնդողի մեջ:
340֏ 320֏

«Purina Felix» սաղմոնի մսով և սոուսով

Քաշը՝ 85գ: Կեր կատուների համար՝ սաղմոնի մսով և սոուսով։
340֏ 320֏

«Purina Felix» տավարի մսով

Քաշը՝ 85գ: Կեր կատուների համար՝ տավարի մսով, դոնդողի մեջ:
340֏ 320֏

«Purina Felix» տավարի մսով և տոմատի սոուսով

Քաշը՝ 85գ: Կեր կատուների համար՝ տավարի մսով և տոմատի սոուսով։
340֏ 320֏